Informace stran zapůjčení lékařské dokumentace

07.01.2010 05:36

Podle platných zákonů a vyhlášek zaůjčit lékařskou dokumentaci nelze a tuto praxi jsme nuceni zavést i v naší ambulanci.

Namísto zapůjčení karty Vám vyhotovíme výpis ze zdravotní dokumentace (většinou na počkání, možno též telefonicky požádat o výpis a ten bude pro Vás v domluvenou dobu připraven).

Při závodních preventivních prohlídkách tento výpis slouží jako podklad pro závodního lékaře a již si jej ponechá. Za zpracování výpisu je administrativní poplatek, který by Vám měl uhradit zaměstnavatel (v případě závodní preventivní prohlídky je to povinnost zaměstnavatele, v případě vstupní prohlídky tyto náklady též většina zaměstnavatelů hradí) - citace zákonné úpravy dle § 42 zákono 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví: "Náklady spojené se zajišťováním ochrany zdraví při práci podle tohoto zákona hradí zaměstnavatel, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak."

 

Děkujeme za pochopení.