Regulační poplatky

01.01.2008 00:00

 

 

 

 

Regulační poplatky u praktického lékaře pro dospělé

od 1.1.2008 podle novely zákona č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

 

Pacient poplatek ve výši 30,- Kč platí :

 

-        při každé návštěvě ordinace, kdy je provedeno vyšetření lékařem

-        při každé návštěvě lékaře u pacienta

 

Pacient poplatek neplatí :

 

-         za provedení preventivní prohlídky (1x za 2 roky)

-         za provedení prohlídky závodní preventivní péče

-         za očkování

-         za vyšetření nehrazené z veřejného zdravotního pojištění (například vyšetření pro řidičský průkaz)

 

Pacient je od poplatku osvobozen :

 

-         pokud je v hmotné nouzi a prokáže se příslušným dokladem, který nesmí být starší než 30 dnů

-         pokud mu soud nařídil ochrannou léčbu

-         pokud se musí podřídit zvláštním opatřením z důvodu :

§      léčení infekčního onemocnění

§      nařízené izolace

§      nařízené karantény

 

 

Doklad o zaplacení poplatku vydá praktický lékař podle zákona pouze na vyžádání (vybrané poplatky ovšem lékař povinně oznamuje zdravotní pojišťovně, která vede jejich evidenci a sleduje dosažení limitu 5000,- Kč ročně, nad který pak pojišťovna vrací peníze pacientovi).

 

Povinnost vybírat poplatky je lékaři uložena zákonem, za nevybírání poplatků může být lékaři uložena pokuta ve výši 50.000,- Kč.

 

 

MUDr. Martin Švébiš