​​​O naší ambulanci: 

Nabízíme komplexní služby praktického lékaře pro dospělé, závodní preventivní péči.
Péče o nemocné s cukrovkou na léčbě tabletami.
Vzhledem k naplněné kapacitě je možnost nových registrací omezena.  
 
Vybavení ordinace: 
- EKG
- měření CRP 
- Ambulantní monitorování krevního tlaku 
- měření INR v ordinaci na počkání (pro pacienty užívající lék warfarin)
 
Zdravotní sestra: 
Anna Dvorská 
 
Výukové pracoviště: 
Naše ordinace je akreditovaným výukovým pracovištěm, pracují zde lékaři v přípravě na atestaci ze všeobecného praktického lékařství pro dospělé. Aktuálně zde můžete některé dny potkat MUDr. Márii Sznapkovou a MUDr. Mariana Sznapku.  
 
Smluvní zdravotní pojišťovny: 
111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
201 - Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207 - Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
211 - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
213 - Revírní bratrská pokladna
 
Kopírování pro vlastní potřebu -  3 Kč/ 1 strana​​​O naší ambulanci: 
Nabízíme komplexní služby praktického lékaře pro dospělé, závodní preventivní péči.
Péče o nemocné s cukrovkou na léčbě tabletami.
Registrujeme nové klienty. 
 
Vybavení ordinace: 
- EKG
- měření CRP 
- Ambulantní monitorování krevního tlaku 
- měření INR v ordinaci na počkání (pro klienty užívající lék warfarin)
 
Zdravotní sestra: 
Anna Dvorská 
 
Smluvní zdravotní pojišťovny: 
111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
201 - Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207 - Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
211 - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
213 - Revírní bratrská pokladna
 
 
Lékařské úkony nehrazené ze zdravotního pojištění - ceník: 
Vyšetření pro řidičský průkaz  -  250 Kč
Vstupní prohlídka do zaměstnání  (případné opakované vstupní prohlídky do 10 měsíců bez poplatku) -  300 Kč
Vstupní prohlídka do zaměstnání pro klienty neregistrované v naší ambulanci -  400 Kč 
Preventivní prohlídka do zaměstnání -  300 Kč
Vypsání záznamu o úrazu či nemoci pro pojišťovnu -  200 Kč
Vyšetření pro zbrojní průkaz -  300 Kč
Vystavení zdravotního průkazu -  150 Kč
Potvrzení pro brigádu, sportovní činnost -  150 Kč
Výpis z dokumentace (případné opakování výpisu do 10 měsíců bez poplatku) -  100 Kč
Vypsání žádosti o přijetí do ústavu soc. péče, DPS -  100 Kč
Aplikace očkování nehrazeného ze zdrav. pojištění -  100 Kč
Kopírování pro vlastní potřebu -  3 Kč/ 1 strana

Lékařské úkony nehrazené ze zdravotního pojištění - ceník: 

Vyšetření pro řidičský průkaz  -  250 Kč
Vstupní prohlídka do zaměstnání  (případné opakované vstupní prohlídky do 10 měsíců bez poplatku) -  300 Kč
Vstupní prohlídka do zaměstnání pro klienty neregistrované v naší ambulanci -  400 Kč 
Preventivní prohlídka do zaměstnání -  300 Kč
Vypsání záznamu o úrazu či nemoci pro pojišťovnu -  200 Kč
Vyšetření pro zbrojní průkaz -  300 Kč
Vystavení zdravotního průkazu -  150 Kč
Potvrzení pro brigádu, sportovní činnost -  150 Kč
Výpis z dokumentace (případné opakování výpisu do 10 měsíců bez poplatku) -  100 Kč
Vypsání žádosti o přijetí do ústavu soc. péče, DPS -  100 Kč
Aplikace očkování nehrazeného ze zdrav. pojištění -  100 Kč

 

Partneři: 

Morvavskoslezský kraj poskytuje dotaci k úhradě povinných stáží a kurzů spojených se specializačním vzděláváním lékaře v předatestační přípravě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ​Kontakt:

   ​MUDr. Martin Švébiš 
   Hlavní 88 
   739 11 Frýdlant n. O.
   tel.: 558 616 153 

​   mail@martinsvebis.cz