​​​O naší ambulanci: 

Nabízíme komplexní služby praktického lékaře pro dospělé, závodní preventivní péči.
Péče o nemocné s cukrovkou na léčbě tabletami.
Vzhledem k naplněné kapacitě je možnost nových registrací omezena.  
 
Vybavení ordinace: 
- EKG
- měření CRP 
- Ambulantní monitorování krevního tlaku 
- měření INR v ordinaci na počkání (pro pacienty užívající lék warfarin)
 
Zdravotní sestra: 
Anna Dvorská 
 
Výukové pracoviště: 
Naše ordinace je akreditovaným výukovým pracovištěm, pracují zde lékaři v přípravě na atestaci ze všeobecného praktického lékařství pro dospělé. Aktuálně zde můžete potkat MUDr. Veroniku Štěpánkovou. 
 
Smluvní zdravotní pojišťovny: 
111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
201 - Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207 - Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
211 - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
213 - Revírní bratrská pokladna
 
Kopírování pro vlastní potřebu -  3 Kč/ 1 strana​​​O naší ambulanci: 
Nabízíme komplexní služby praktického lékaře pro dospělé, závodní preventivní péči.
Péče o nemocné s cukrovkou na léčbě tabletami.
Registrujeme nové klienty. 
 
Vybavení ordinace: 
- EKG
- měření CRP 
- Ambulantní monitorování krevního tlaku 
- měření INR v ordinaci na počkání (pro klienty užívající lék warfarin)
 
Zdravotní sestra: 
Anna Dvorská 
 
Smluvní zdravotní pojišťovny: 
111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
201 - Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207 - Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
211 - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
213 - Revírní bratrská pokladna
 
 
Lékařské úkony nehrazené ze zdravotního pojištění - ceník: 
Vyšetření pro řidičský průkaz  -  250 Kč
Vstupní prohlídka do zaměstnání  (případné opakované vstupní prohlídky do 10 měsíců bez poplatku) -  300 Kč
Vstupní prohlídka do zaměstnání pro klienty neregistrované v naší ambulanci -  400 Kč 
Preventivní prohlídka do zaměstnání -  300 Kč
Vypsání záznamu o úrazu či nemoci pro pojišťovnu -  200 Kč
Vyšetření pro zbrojní průkaz -  300 Kč
Vystavení zdravotního průkazu -  150 Kč
Potvrzení pro brigádu, sportovní činnost -  150 Kč
Výpis z dokumentace (případné opakování výpisu do 10 měsíců bez poplatku) -  100 Kč
Vypsání žádosti o přijetí do ústavu soc. péče, DPS -  100 Kč
Aplikace očkování nehrazeného ze zdrav. pojištění -  100 Kč
Kopírování pro vlastní potřebu -  3 Kč/ 1 strana

Lékařské úkony nehrazené ze zdravotního pojištění - ceník: 

Vyšetření pro řidičský průkaz

400 Kč

Pracovnělékařská prohlídka

450 Kč

Výpis z dokumentace                                    

(případné opakování výpisu do 10 měsíců - bez poplatku)

200 Kč

Vypsání záznamu pro komerční pojišťovnu

(při obsáhlém formuláři či zprávě – cena dle rozsahu)

300 Kč

Vyšetření pro zbrojní průkaz     

400 Kč

Vystavení zdravotního průkazu

200 Kč

Potvrzení pro brigádu, sportovní činnost   

200 Kč

Potvrzení pro studium                         

100 Kč

Vypsání žádosti o přijetí do ústavu sociální péče

(při obsáhlém formuláři či zprávě – cena dle rozsahu)

200 Kč

Aplikace očkování nehrazeného ze zdrav. pojištění

150 Kč

Kopírování pro vlastní potřebu                    

5 Kč/ strana

        ceník platný od 2.1.2020

 

Partneři: 

Morvavskoslezský kraj poskytuje dotaci k úhradě povinných stáží a kurzů spojených se specializačním vzděláváním lékaře v předatestační přípravě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ​Kontakt:

   ​MUDr. Martin Švébiš 
   Hlavní 88 
   739 11 Frýdlant n. O.
   tel.: 558 616 153 

​   mail@martinsvebis.cz