Tato stránka je určena pro zájemce o Rezidenční místo v oboru všeobedné praktické lékařství

V naší ambulanci + partenerské ambulanci www.ordinacepuskinova.cz probíhá již od 2016 opakovaně příprava mladých lékařů k atestaci z VPL. Jsme moderní ambulance, s dispenzarizací chronických chorob (DM, HTN, ICHS, FS, polymorbidní senioři), s přístupem k POCT metodám (ABPM, INR, CRP), objednávkovým systémem. Pracovnělékařské služby provádíme, ale jen jako doplněk běžné agendy VPL.  Vedeme semináře pro rezidenty. Nabízíme férový přístup bez stabilizačních či kvalifikačních dohod.

Program rezidenčních míst je otevřen jak pro absolventy LF, tak pro lékaře s částečnou praxí, kteří dosud nemají ukončené vzdělávání a chtěli by směřovat svě vzdělávání k praktickému lékařství.

V letošním roce 2021 máme podané žádosti rezidenční místa pro VPL. Stáže mimo naše zdravotnické zařízení lze zajistit v nemocnicích MS kraje.

Zdroje informací o rezidenčních místech: 

Jak se stát praktikem? Předatestační příprava v kostce  (až na jeden nepřesný údaj vyčerpávající přenáška o systému předatestační přípravy k atestaci z VPL) https://vimeo.com/535792204

Prosím kontaktujte mě v případě zájmu či jakýchkoli dotazů:

 

MUDr. Martin Švébiš     

mail@martinsvebis.cz